prijava nezgode pri delu
Zdravje

Prijava nezgode pri delu – kaj morate vedeti

Ne glede na vse varnostne ukrepe, se lahko zgodi tudi nesreča na delovnem mestu. Ko se zgodi nezgoda pri delu je ključno, da znamo pravilno odreagirati ter tako zaščititi sebe, svoje zdravje in interese. Kaj pravi zakon? Nesreča na delovnem mestu je opredeljena kot nepredviden oziroma nepričakovan dogodek na delovnem mestu ali v delovnem okolju, ki se zgodi v času opravljanja dela ali izvira iz dela in ki povzroči poškodbo delavcu, zakon pa v 41. členu Zakona o varnosti in zdravju pri delu določa, da je v tem primeru obvezna prijava nezgode pri delu.

Na kaj ne smete pozabiti ob prijavi nezgode

Prijava poškodbe na delovnem mestu je nujna v primerih, ki jih določa zakon. Zato vam svetujemo, da si vzamete nekaj časa in preberete zakonodajo, ki opredeljuje tovrstne dogodke. Za nasvet pa se lahkko obrnete tudi na strokovnjaka, ki vam bo zagotovo znal pravilno svetovati. Ob primeru nesreče na delovnem mestu je potrebno izpolniti ER8 obratec. Slednjega lahko kupite v knjigarnah, na voljo pa vam je tudi na spletu. Ko ga izpolnjujete morate nujno vedeti naslednje:

  • Rok za izpolnitev in oddajo je tri dni od dneva poškodbe,
  • obrazec je potrebno izpolniti v 4 izvodih, katere pregleda in potrdi zdravnik (en izvod se vrne delodajalcu, en izvod se hrani v medicinski dokumentaciji, dva izvoda pa sta namenjena izpostavi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, od katerih en izvod prejme Nacionalni inštitut za varovanje zdravja),
  • prijava poškodbe pri delu se običajno izpolni skupaj z strani vodja delavca in strokovnega delavca za varnost pri delu.

Pravilno izpolnjena in oddana prijava nezgode pri delu je ključnega pomena tudi pri urejanju odškodninskega zahtevka oziroma odškodnine, ki vam po zakonu pripada za vso nematerialno in materialno škodo, nastalo zaradi delovne nesreče. V ta namen boste potrebovali tudi fotografije in druga dokazila o sami nesreči. Ker je zadeva na trenutke dokaj zapletena pa vam svetujemo, da se po pomoč obrnete na strokovnjaka.

Rate this post