krediti v švicarskih frankih
Podjetništvo

Krediti v švicarskih frankih so končno uradno postali nični

Se sprašujete, kako so lahko med seboj povezani krediti in odvetnik? Ena izmed najbolj mednarodno odmevnih primerov goljufij v zadnjem času je bila tudi afera krediti v švicarskih frankih. Te so postali nični ali z drugimi besedami neveljavni, kar pomeni, da posojilojemalcem tega denarja ni potrebno vrniti ali odplačati dolga. Banke, ki so tovrstne kredite posojale pa niso upravičene do nadomestil ali pa so kakorkoli drugače kaznovane.

Krediti v švicarskih frankih so odmevna afera, ki je ogoljufala številne stranke po Evropi, pa tudi svetu. Banke so namreč, v kolikor se je posojilojemalec odločil za najem kredita v švicarskih frankih, ponujale bistveno bolj ugodne posojilne pogoje, ki pa so bili seveda popolnoma nerealni. Ko je vrednost švicarskega franka na svetovnem borznem trgu padla, pa so obrestne mere tovrstnih kreditov poskočile v nebo in posojilojemalcem povzročile izjemno visoko finančno škodo, saj je bilo tako visoke mesečne obroke skorajda nemogoče odplačevati.

Kaj za posojilojemalce pomeni odločitev Vrhovnega sodišča RS?

Ker določene banke posojilojemalcem niso dovolj podrobno predstavile valutnega tveganja, so te, po odločitvi Vrhovnega sodišča, delovale nepošteno. Tako sklenjene pogodbe so tako neveljavne, saj vsebujejo nepoštene pogodbene pogoje:

  • povzročajo neravnotežje med izpolnitvami pravic in obveznosti med pogodbenimi strankami;
  • navedeni pogoji so takšni, da potrošnik upravičeno pričakuje drugačno izpolnitev svojih pogodbenih obveznosti od tiste, ki se kasneje realizira;
  • so v nasprotju s poštenostjo in vestjo druge pogodbene stranke;
  • je izpolnitev takšne pogodbe na neutemeljen način v veliko breme in škodo potrošnika.

V kolikor so krediti v švicarskih frankih oškodovali tudi vas, potem se obrnite na izkušeno odvetniško pisarno, ki vam bo pomagala izterjati dolg na sodišču. Številni odvetniki tako že vse od leta 2018 uspešno zapirajo omenjene postopke na sodiščih in strankam vračajo tisto, kar jim pripada. Medtem ko je v odprtih pravdnih postopkih je mogoče učinkovito uveljavljati začasno odredbo proti banki, kar omogoča odlog plačevanja mesečnih obrokov kreditov vse do pravnomočnosti postopka.

Rate this post