O akciji: Sodelovanje z občinami

Lanska prva akcija v okviru pobude Moja družba je potekala v času pred volitvami. Pripravili smo priročnik o sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, ki vključuje tudi nabor nekaterih dobrih praks na lokalni ravni v Sloveniji, poleg tega pa tudi predlog sporazuma med občinami in nevladnimi organizacijami. Na tej podlagi smo spodbujali razprave med nevladnimi organizacijami in županskimi kandidati. Na drugi strani pa smo nevladne organizacije spodbujali, da po izvolitvi novih županov dogovorijo in podpišejo sporazume o sodelovanju. V priročniku so poleg primerov dobrega sodelovanja zbrani tudi predlogi sodelovanja med občinami in nevladnimi organizacijami.


Razpravo smo spodbujali tudi preko te spletne strani, kjer so se lahko kandidati za župane vpisali na seznam kot podpornik nevladnih organizacij. Nevladne organizacije so se nam pridružile preko dogodkov in srečanj, podporo kampanji pa izkazale tudi tako, da so se vpisale med nevladne organizacije, ki podpirajo akcijo.

Kaj smo dosegli?

  • Podpisani so bili trije sporazumi o sodelovanju med občinami in NVO (Trbovlje, Zagorje, Hratsnik)
  • V Mariboru je bila ustanovljena Komisija za razvoj nevladnih organizacij

Še naprej se trudimo, da bi spodbudili:

  • čim več podpisanih sporazumov o sodelovanju med občinami in NVO,
  • ponudbo brezplačnega ali subvencioniranega najema prostorov za delovanje NVO,
  • ponudbo brezplačnih oglaševalskih mest za oglaševanje nepridobitnih dejavnosti,
  • večletno financiranje programov NVO,
  • ustanovitev posebnih teles, ki obravnavajo razvoj NVO v občini.