Festival skupnosti v Litiji – priložnost za povezovanje NVO, gospodarstva in lokalne skupnosti

V sodobnem svetu se vse bolj kaže potreba po sodelovanju med različnimi sektorji in prebivalci lokalne skupnosti. Stičišče NVO osrednje Slovenije spodbuja tovrstno sodelovanje in podpira nevladne organizacije pri povezovanju in sodelovanju. Oblik možnega sodelovanja je mnogo; od korporativnega prostovoljstva do projektnega sodelovanja, prenosa znanj, izmenjave dobrih praks,… Ena izmed priložnosti za navezovanje stikov, ki so podlaga za sodelovanja, so tudi festivali. 

Več...