Sofinanciranje programov/projektov NVO, ki se financirajo iz drugih neobčinskih virov v Občini Šmartno pri Litiji

S tokratno pobudo nevladnih organizacij iz občine Šmartno pri Litiji želimo vplivati na razpisne pogoje, ki bi omogočali uveljavljanje sofinanciranja programov/projektov nevladnih organizacij, ki se financirajo iz državnih, evropskih ali drugih neobčinskih virov. Zato pozivamo nevladne organizacije iz občine Šmartno pri Litiji, da izrazijo svoje mnenje glede predlaganega in s svojimi komentarji dopolnijo, dodajo in izboljšajo osnutek pobude ali le izrazijo strinjanje s predlagano pobudo.

Več...