Podpisan je sporazum med nevladnimi organizacijami iz občine Vodice in Občino Vodice

V petek, 29.05.2015 je od 17.00 do 19.00 ure, v sejni sobi Občine Vodice, potekalo srečanje nevladnih organizacij iz občine Vodice, ki ga je organiziralo Stičišče NVO osrednje Slovenije. Na srečanju so župan občine Vodice, g. Aco Franc Šuštar in 13 nevladnih organizacij iz občine Vodice skupaj podpisali Sporazum med Občino Vodice in nevladnimi organizacijami iz območja občine Vodice.

Več...

Drugi posvet nevladnih organizacij iz občine Grosuplje je potekal 20. maja

Stičišče NVO osrednje Slovenije je 20.05.2015 organiziral drugi posvet nevladnih organizacij iz občin Grosuplje, na katerem  so se srečali  nevladne organizacije iz občine Grosuplje in predstavnica Občine Grosuplje, vodja Urada za družbene dejavnosti,  gospa Jelka Kogovšek. Posvet je potekal v Družbenem domu, Taborska cesta 1, Grosuplje.

Več...

Festival skupnosti v Litiji – priložnost za povezovanje NVO, gospodarstva in lokalne skupnosti

V sodobnem svetu se vse bolj kaže potreba po sodelovanju med različnimi sektorji in prebivalci lokalne skupnosti. Stičišče NVO osrednje Slovenije spodbuja tovrstno sodelovanje in podpira nevladne organizacije pri povezovanju in sodelovanju. Oblik možnega sodelovanja je mnogo; od korporativnega prostovoljstva do projektnega sodelovanja, prenosa znanj, izmenjave dobrih praks,… Ena izmed priložnosti za navezovanje stikov, ki so podlaga za sodelovanja, so tudi festivali. 

Več...

Predlogi za spremembe na področju javnih razpisov v občini Grosuplje

Na podlagi izkušenj NVO iz občine Grosuplje, s katerimi se srečujejo pri prijavah na javne razpise za sofinanciranje projektov in programov NVO smo oblikovali predloga za izboljšanje pogojev pri rokih za objavljanje razpisov in izdajanju odločb o prijavah na javne razpise v občini Grosuplje. Zato pozivamo nevladne organizacije iz občine Grosuplje, da izrazijo svoje mnenje glede predlaganega in s svojimi komentarji dopolnijo, dodajo in izboljšajo osnutek pobude ali le izrazijo strinjanje s predlagano pobudo.

Več...

Sofinanciranje programov/projektov NVO, ki se financirajo iz drugih neobčinskih virov v Občini Šmartno pri Litiji

S tokratno pobudo nevladnih organizacij iz občine Šmartno pri Litiji želimo vplivati na razpisne pogoje, ki bi omogočali uveljavljanje sofinanciranja programov/projektov nevladnih organizacij, ki se financirajo iz državnih, evropskih ali drugih neobčinskih virov. Zato pozivamo nevladne organizacije iz občine Šmartno pri Litiji, da izrazijo svoje mnenje glede predlaganega in s svojimi komentarji dopolnijo, dodajo in izboljšajo osnutek pobude ali le izrazijo strinjanje s predlagano pobudo.

Več...

Posvet NVO (društev, zasebnih zavodov in ustanov) iz občine Grosuplje

Z namenom evidentiranja težav nevladnih organizacij (društev, zasebnih zavodov in ustanov) v občini Grosuplje, aktivnega odzivanja nanje, povezovanja in mreženja, sodelovanja z namenom doseganja sistemskih sprememb ter krepitve NVO na vseh področjih delovanja, organiziramo posvet. Posvet bo potekal v četrtek, 19. 2. 2015 ob 17.00 uri v Družbenem domu na Taborski 1.

Več...