Občine Mirna Peč, Trebnje, Kočevje in Mirna podpisale sporazum o partnerskem sodelovanju z nevladnimi organizacijami in Regijskim NVO centrom

Nevladne organizacije so s svojimi kakovostnimi programi že dolgo pomemben del mreže izvajalcev javno-koristnih storitev na področju sociale, zdravja, mladih, kulture, športa, vzgoje, izobraževanja, kmetijstva in drugih. Na lokalni ravni udejanjajo prostovoljstvo in s svojim delom zastopajo interese širše družbe. Pomembnost nevladnega sektorja in sodelovanja med občino in nevladnimi organizaciji se zavedajo tudi v štirih občinah Jugovzhodne Slovenije, ki že vrsto let partnersko sodelujejo z nevladnimi organizacijami, na kar kažejo tudi številni skupni projekti občin in lokalnih društev. Z namenom vzpostavljanja še bolj trdnega sodelovanja in v priznanje nevladnemu sektorju so župani Občin Mirna Peč, Trebnje, Kočevje in Mirna podpisali Sporazum o medsebojnem sodelovanju med občino, nevladnimi organizacijami in regijskim stičiščem za nevladne organizacije. Sporazum vsebuje osnovna načela medsebojnega sodelovanja in skupno zavezo vseh podpisnikov, da bodo partnersko sodelovali pri zagotavljanju višje kakovosti življenja občank in občanov, spodbujali in podpirali razvoj prostovoljstva v lokalni skupnosti ter sooblikovali lokalne politike, ki vplivajo na delovanje nevladnih organizacij. Sporazum so podpisali župan Občine Mirna Peč, Andrej Kastelic, župan Občine Kočevje, dr. Vladimir Prebilič, župan Občine Mirna, Dušan Skerbiš, župan Občine Trebnje, Alojzij Kastelic, vodja projekta Regijski NVO center pri Društvu za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Branka Bukovec in preko štirideset društev in zasebnih zavodov. Podpisi sporazumov uvrščajo Občine Mirna Peč, Kočevje, Trebnje in Mirna med nevladnim organizacijam prijazne občine in predstavljajo zgleden primer sodelovanja na področju civilnega dialoga. Maja Žunič Fabjančič, Regijski NVO center