REGIONALNO STIČIŠČE NVO PLANOTA

Fundacija Banjške in Trnovske planote od aprila 2008 opravlja funkcijo REGIONALNEGA STIČIŠČA ZA NEVLADNI SEKTOR v Goriški statistični regiji. Namen projekta Regionalno stičišče NVO Planota, ki ga finančno podpirata Evropski socialni sklad in Ministrstvo RS za pravosodej in javno upravo, je v 13 občinah na tem območju poskrbeti za nevladne organizacije, jim nuditi podporo, jih povezovati in jim omogočiti razvoj. 

Strategija razvoja nevladnega sektorja v Goriški statistični regiji v obdobju 2013–2019

 

Strategija razvoja nevladnega sektorja v Goriški statistični regiji v obdobju 2013 – 2019 je nastala z namenom sistematičnega pregleda stanja in predstavitve idejnih programskih zasnov razvoja nevladnega sektorja na območju. Spremenjene družbene razmere sicer niso najbolj ugodne za razvoj nevladnih organizacij, po drugi strani pa predstavljajo izzive in nove priložnosti, ki jih lahko NVO izkoristijo.

Strategija predstavlja osnovna vsebinska izhodišča za prihodnje načrtovanje delovanja nevladnega sektorja in usmeritve za izdelavo drugih razvojnih dokumentov. Območje, ki smo ga upoštevali pri analizi stanja, predvidevanju ciljev razvoja in pri načrtovanju aktivnosti je Goriška statistična regija (Severna Primorska), ki obsega štiri upravne enote in 13 občin.

pdf_thumbSTRATEGIJA NEVLADNEGA SEKTORJA_2013-2019