GROZDje - časopis gorenjskega stičišča

Na Gorenjskem imamo trgatev prav posebne sorte - časopis GROZDje, ki izhaja po navdihu, do danes pa smo pripravili dve številki. Časopis je dosegljiv v gorenjskih knjižnicah, na občinah, razvojnih agencijah ter seveda na spletu. Pripravljamo dve številki, eno o družbenih inovacijah in družbenem podjetništvu, drugo pa o mladih, predvsem z vidika možnosti zaposlovanja v nevladnih organizacijah. Prvi dve polni brenti najdete tudi na Moji družbi.