KOROCIV - predlog vzpostavitve večletne finančne sheme za nevladne organizacije

logoNevladne organizacije v koroški regiji in stičišče NVO Koroške regije ugotavljamo, da je za razvoj nevladnega sektorja na Koroškem zelo pomembno da lokalne skupnosti zagotovijo nevladnim organizacijam razpis, ki bi le tem omogočil prijavo za večletno financiranje svojih dejavnosti in aktivnosti.

 

Večletna finančna shema bi bistveno pripomogla k stabilnejšemu in boljšemu delovanja NVO, saj bi s tem omogočili NVO učinkovitejše financiranje dejavnosti, stabilnejše financiranje zaposlenih ter nenazadnje večji  dobrinos NVO sektorja k boljšemu življenju v lokalni skupnosti.

Stičišče NVO www.korociv.si je vsem občinam v koroški regiji poslalo dopis s predlogom, da vzpostavijo pogoje večletne finančne sheme za nevladne organizacije.